Vad menas med att låsa upp en iPhone?

[faq answer]