Policy för kommentarer

Kommentarer och feedback på vad vi skriver här på iFun är uppskattat och vi uppmuntrar gärna till kommentarer. Även om det handlar om rättningar på fel vi skrivit eller kritik, om den är befogad, så länge det tillför något

Vi förbehåller oss rätten att ta bort och/eller redigera kommentarer utan vidare motivering. Normalt sett rör vi dock inte några kommentarer så länge de uppfyller vår policy för kommentarer, nedan sammanfattad i några enkla punkter:

1. Håll kommentarerna till ämnet

Detta är inga konstigheter: Håll kommentarerna till ämnet. Det är dessa kommentarer som är intressanta för oss och för andra besökare.

2. Ingen reklam i kommentarerna

Vi tillåter inte reklam i kommentarerna, vare sig direkt eller förtäckt, och tar alltid bort denna typ av kommentarer när vi ser det. Vill ni annonsera på iFun går det bra att kontakta oss på info@ifun.se för vidare diskussion.

3. iFun är inget supportforum

Detta är något vi tagit upp tidigare, iFun är inget forum. Kommentarerna till för att kommentera aktuell artikel, inte ett allmänt ställe att fråga om hjälp på.

Framförallt i samband med att nya upplåsningar kommer ut brukar det komma många kommentarer där folk ber om hjälp, ibland på artiklar som inte ens handlar om upplåsning. Det är fullt förståeligt att man vill fråga om hjälp, men detta är ett dåligt ställe att göra det på eftersom risken är stor att ingen tar sig tid att hjälpa. Dessutom riskerar bra kommentarer som kan vara till hjälp att drunkna i mängden supportfrågor.

Använd riktiga forum som t.ex. 99.se för att ställa dina frågor och be om hjälp.

Vill ni ha direkt kontakt med oss, skicka ett mejl till info@ifun.se istället. Skicka inte supportfrågor däremot, vi har ingen möjlighet att ge alla som skriver individuell support.

4. Vanligt hederligt hyfs – netikett

Det känns nästan överflödigt att ens ta upp det, men naturligtvis ska man hålla sig till netiketten och bete sig bra mot andra även på iFun.

5. Ingen piratkopiering

Diskussioner eller tips om piratkopierat material är inte tillåtet i kommentarerna.