Allt om SwePhone

logga2

Vad är SwePhone?

SwePhone består av tre delar. Menyer, ordlistor och nummerformatering.

Dom kan användas separat eller alla på en gång och ger då en iPhone helt på svenska!

PwnageTool med SwePhone

Om du följt vår guide och installerat SwePhone med PwnageTool kommer du få upp en notis om att det finns en uppdatering att hämta nästa gång du startar Installer.

Skulle du inte få denna notis lägger du manuellt till https://www.ifun.se/swe som source enligt beskrivningen nedan och installerar senaste versionen av ordlistan. Den kommer då ersätta det som installerats med PwnageTool och ge notis om framtida uppdateringar.

Info

Ordlistorna är skapade av Kia på iPhoneDict. Min del i det hela är patchen för aktivering samt paketera för installation.

Problem eller felmeddelanden vid installation beror i 99.9% av fallen på annat 3:e parts program (flera rapporterade problem med customize, dock m.m.).

Avinstallera andra program eller återställ telefonen för att lösa ev. problem.

Installation

För att installera SwePhone behöver du firmware 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 eller 1.1.4 och senaste Installer.

  1. Öppna Installer och välj ”Sources”, välj ”Edit”, välj ”Add”.
  2. Ange: https://www.ifun.se/swe och tryck OK

Nu finns kategorierna ”SwePhone (1.1.1)”, ”SwePhone (1.1.2)”, ”SwePhone (1.1.3)”, ”SwePhone (1.1.4)” under fliken Install.

Öppna sedan Settings -> General -> International och aktivera svenska under språk och/eller regionsinställningar.

Jag gillar SwePhone och vill bidra, hur gör jag?

Donera via Payson

Inte tillgång till PayPal eller Payson?

Maila till SwePhone@iFun.se så löser vi det.

Har jag senaste SwePhone?

Från och med 1.1.1 installeras SwePhone genom Installer och det går därmed inte att installera fel version av SwePhone på fel firmware. Anledningen till att det är olika nummer för alla firmware är att ibland behövs en uppdatering för 1.1.3 men inte för 1.1.1 osv. Dessutom så kommer det nya delar att översätta för varje firmware och det skall inte in i dom äldre.

Firmware 1.0.2

SwePhone 1.0

Status: Utvecklas ej

Firmware 1.1.1

Svenska ordlistor: 3.0

Svenska menyer: 6.0

Svenska nummer: beta 5

Status: Utvecklas ej

Firmware 1.1.2

Svenska ordlistor: 3.0

Svenska menyer: 3.0

Svenska nummer: 3.0

Status: Utvecklas ej

Firmware 1.1.3

Svenska ordlistor: 3.0

Svenska menyer: 3.0

Svenska nummer: 3.0

Status: Utvecklas ej

Firmware 1.1.4

Svenska ordlistor: 4.0

Svenska menyer: 2.0

Svenska nummer: 2.0

Status: Utvecklas ej

Firmware 2.0 och senare

Från och med firmware 2.0 har Apple själva gjort en svensk översättning av iPhone menyera. Detta innebär att SwePhone inte längre behövs.

Villkor

SwePhone är gratis men får inte användas i vinstsyfte utan skriftligt godkännande från Buster Eriksson.

Vi avsäger oss allt ansvar för problem som kan uppstå, installeras på egen risk.

Feedback?

SwePhone@iFun.se